Sesiune de informare on-line! Sesiune de informare privind “Crearea de consorții” în atribuirea contractelor de achiziții publice conform Directivelor Uniunii Europene

 

viber_image_2020-04-10_10-12-00

La 10 aprilie 2020, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în calitate de partener al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) a organizat o sesiune de informare on-line cu tematica „Crearea de Consorții în atribuirea contractelor de achiziții publice conform Directivelor Uniunii Europene”.

În deschiderea evenimentului, vicepreședintele CCI, Bîlba Mihai a menționat: ”Sesiunea de informare privind Crearea de Consorții în atribuirea contractelor de achiziții publice conform Directivelor Uniunii Europene vine în scopul facilitării participării companiilor autohtone în procesul de achiziții publice conform regulilor Uniunii Europene (Regulamentul adaptat PRAG UE) pentru proiectele din domeniile EE și AAC, asigurîndu-se astfel un grad de concurență ridicat. Evenimentul de astăzi vine ca instrument de suport operatorilor economici care în mod individual, nu au posibilitatea să îndeplinească cerințele pentru executarea contractului de achiziție publică (e.g. nu pot oferi toată gama de produse/servicii/lucrări solicitate); operatorilor economici, în mod individual, nu au posibilitatea să satisfacă cerințele de ordin financiar impuse de autoritatea contractantă în caietul de sarcini; operatorilor economici, în mod individual, nu dețin experiența profesională, capacitatea tehnică sau resursele necesare pentru a satisface cerințele minime de participare la procedura de achiziție publică sau de executare a contractului; operatorilor economici, în mod individual, nu pot participa la procedura de achiziție publică, întrucât aceasta vizează furnizarea unor servicii/produse/lucrări într-o zonă geografică aflată în afara celei în care activează operatorii economici; cînd asocierea este singura modalitate prin care operatorii economici pot oferi un produs/serviciu/lucrare de o calitate superioară/mai performant.”

Dietrich Hahn, șef Unitatea de Implementare a Proiectelor din cadrul proiectului GIZ/MSPL, a apreciat cooperarea cu CCI, cât și interesul participanților de a se informa privind proiectele de eficiență energetică, aprovizionare cu apă și canalizare cu finanțare externă.

Potrivit agendei, în cadrul sesiunii de informare, expertul din România, Pavel Mărculeț, și Republica Moldova, Gheorghe Ghidora, au abordat subiecte precum: principii în achiziții publice; condiții de excludere din procedura de atribuire a  ofertanților; condiții de calificare și de selecție ale ofertanților în atribuirea contractelor de achiziție publică; criterii de atribuire a contractelor de achiziție publică și factori de evaluare pentru departajarea ofertelor; legislația Republicii Moldova – aspecte comparative cu prevederile Regulamentului adaptat PRAG UE; asocierea și subcontractarea în achiziții publice; terțul susținător pentru asociați si subcontractanți; modificarea contractelor de achiziție publică (modificări substanțiale  și nesubstanțiale); înlocuirea contractorului general, a asociaților și experților cheie și non cheie din contractele atribuite, în regim de asociere și subcontractare; asocierea și subcontractarea în cadrul concesiunilor de servicii și lucrări; consorții pentru realizarea companiei de proiect  în concesiune și parteneriat public privat, etc.

Pe 13 aprilie 2020 va avea loc sesiunea de informare on-line „Procedurile de achiziții publice conform regulilor Uniunii Europene (Regulamentul adaptat PRAG UE)” cu participarea expertului din România.

Informația despre licitațiile internaționale privind executarea lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice și a lucrărilor de construcție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare poate fi accesată pe pagina on-line a CCI RM https://chamber.md/sectiune/anunturi-licitatie/, precum și pe paginile oficiale ale ADR Sud, Centru, Nord.

Notă: Activitatea este organizată cu suportul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și sprijinită financiar de Uniunea Europeană.

Distribuie acest articol: