A intrat în vigoare Regulamentul CCI cu privire la eliberare a avizului de atestare a impedimentului justificator de neexecutare a obligației

Camera de Comerț și Industrie va emite avize de atestare a impedimentului justificător. (2)Astăzi a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și a  întrat în vigoare Regulamentul cu privire la eliberare a avizului de atestare a impedimentului justificator de neexecutare a obligației.

Noul Regulament substituie Regulamentul CCI privind eliberarea certificatului ce atestă evenimentul de forță majoră din 05.04.2002 și a fost elaborat în temeiul art. 4 din Legea cu privire la Camera de Comerț și Industrie nr. 393/1999 cu modificările ulterioare luând în considerare și recomandările Camerei de Comerț Internaționale de la Paris.

Regulamentul determină procedura de depunere a cererilor de către antreprenorii (inclusiv modelul cererii), examinarea  acestora și perfectarea avizelor de către CCI. De menționat că toate cererile depuse la Camera până la data intrării în vigoare a acestui Regulament vor fi  examinate si toti agenți economici vor primi raspunsul oficial al CCI.

Pe parcursul săptămânii viitoare, CCI va organiza conferință de presă pentru a oferi mai multe detalii și a răspunde la întrebări. Totodată,  Camera va organiza mai multe seminare pentru agenții economici unde se vor explica prevederile Regulamentului și se vor oferi recomandări ce țin de aplicarea acestuia.

Persoane interesate pot afla informații detaliate la nr. de tel: 022 23 52 68, 060945773 sau email [email protected]

Nota: Reamintim că pe 11 septembrie 2020, Parlamentul Republicii Moldova a votat în lectura finală modificări la Legea cu privire la Camera de Comerț și industrie prin care Camerei i se atribuie funcția de a emite aviz ce atestă circumstanțe survenite ca urmare a unor fenomene ale forțelor naturii, a actelor normative/administrative, a acțiunilor sau inacțiunilor ori altor fenomene/evenimente în afara controlului debitorului de natură a fi invocate ca impediment justificator de neexecutare a obligației acestuia. Prin această lege, s-a asigurat ajustarea cadrului legal cu prevederile Codului Civil, care a substituit conceptul de „forța majoră” cu cel al unui „impediment care justifică neexecutarea obligației”.

Regulamentul de atestare impedimentului justificator aprobat

Distribuie acest articol: