În atenția participanților la comerțul internațional: Camera de Comerț Internațională pregătește să lanseze INCOTERMS® 2020

icc-incoterms-2020-logo-color-rgb (1)

Actualmente importatorii și exportatorii utilizează Incoterms 2010, iar pe parcursul anului 2019 va fi publicată o ediție nouă intitulată INCOTERMS®2020 și în acest sens Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova vine cu informații importante pentru toți cei care participă la operațiuni de comerț internațional.

Camera de Comerț Internațională deține drepturi exclusive asupra “Incoterms”, este autorul și editorul oficial al acestor reguli. În acest sens Camera atenționează că informațiile și instruirile privind Incoterms 2020 oferite de către unele organizații, consultanți sau pagini web care nu sunt afiliate Camerei de Comerț Internaționale pot conține date neveridice.

Ediția 2020 încă nu a fost publicată și astfel, nimeni, cu excepția Camerei, nu poate oferi consultanță sau instruire în acest domeniu.

Informațiile eronate privind redacția nouă a Incoterms 2020 pot cauza prejudicii semnificative pentru antreprenori, iar pentru a le evita, CCI a RM la solicitarea agenților economici va organiza sesiuni de instruire cu participarea experților internaționali acreditați. 

Astfel, CCI a RM îndeamnă agenții economici să urmărească pagina CCI  și cea de Facebook pentru a fi primii care vor afla despre noile reguli și a beneficia de instruiri în domeniu. 

Informații relevante puteți accesa la link-ul

https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-2020/.

Nota: Termenii comerciali internaționali (Incoterms) elaborați de Camera Internațională de Comerț stau la baza negocierilor dintre vânzători și cumpărători, determină obligațiile vânzătorului și cumpărătorului în ceea ce privește costurile, transportarea și asigurarea mărfurilor, documentația necesară, repartizarea riscurilor și alte obligații.

Astfel, Incoterms este un îndrumar deosebit de util și permite definirea exactă a obligațiilor părților în contractele de vânzare-cumpărare internațională.

Primul set de clauze INCOTERMS a fost publicat de către Camera Internațională de Comerț în 1936, urmat de amendamente și modificări odată la 10 ani. 

Distribuie acest articol: