Licitaţie publică- Servicii de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice

Licitaţie publică Nr. MSPL/GIZ/S/CE/003 Servicii de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice pentru Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, mun. Ungheni ( Lot CE 1), Liceul Teoretic „Ion Vatamanu”, or. Strășeni (Lot CE 2), Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”, or. Șoldănești (Lot CE 3), Liceul teoretic „Holercani”, s.Holercani (Lot CE 4)

Autoritatea contractantă: Agenția de Dezvoltare Regională Centru,

Adresa: or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, Telefon/fax: 268 22692,

Obiectul achiziţiei Servicii de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței  energetice pentru Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, mun. Ungheni ( Lot CE 1), Liceul Teoretic „Ion Vatamanu”, or. Strășeni (Lot CE 2), Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”, or. Șoldănești (Lot CE 3), Liceul teoretic „Holercani”, s.Holercani  (Lot CE 4)

Proiect finanțat din Fondurile Uniunii Europene implement prin ADR Centru în parteneriat cu GIZ

Cod CPV: 71321000-4

Locul eliberării documentelor: Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, et.4

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard: Română

Codul Fiscal: 1009601000289,

Rechizitele contului de achitare pentru garanție pentru ofertă:

Cont de decontare: MD33ML000000002251514167,

Banca BC’Moldindconbank’S.A. CB:MOLDMD2X314, fil.Ialoveni,

Termenul de depunere a ofertelor  06 august 2018 , 14:00,

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06 august 2018 , 14:00.

În scopul îmbunătățirii calității ofertelor depuse de către operatorii economici la licitațiile publice  inițiate de către Agențiile de Dezvoltare  Regională Nord, Centru și Sud în cadrul proiectului GIZ „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”  din sursele financiare ale Uniunii Europene, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în colaborare cu Proiectul GIZ “Modernizarea Serviciilor Publice Locale”  organizează serviciul de suport direct/helpdesk companiilor de proiectare în domeniile apă și sanitație și eficiență energetică  cu referință la îmbunătățirea  calității ofertelor.

Serviciul de consilere /helpdeskul va fi asigurat de expertiză locală și internațională,  în perioada 16-27 iulie 2018, în incinta CCI,  imediat după  lansarea de către Agențiile de Dezvoltare Regională a licitațiilor publice pentru serviciile de proiectare

Consilerea operatorilor economici va fi asigurată de:

Consultant  internațional – Tache Andreea Mirela,  economic@adrmuntenia.ro

Consultant național  –  Carina Turcin, carina.turcin@chamber.md  

Adresa oficiului temprar de consiliere:

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova,

MD-2012, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfînt, 151, biroul 7, etajul I

Tel.:     +373 22 235268

Mobil: +373 68999985 +373 69161258

 

Distribuie acest articol: