Polobocul de Aur

1. SCOPUL ŞI SARCINILE CONCURSULUI

Concursul se organizează cu scopul de a remarca cei mai buni producători de vin de casă, de a populariza tradiţiile naţionale de fabricare a vinurilor moldoveneşti în condiţii casnice, de a ridica cultura de consum şi de a efectua schimbul de informaţie între producătorii de vin de casă.

2. COMITETUL ORGANIZATORIC
Lucrările, ce ţin de organizarea, desfăşurarea şi totalizarea concursului naţional sunt efectuate de către comitetul organizatoric, activitatea căruia se reglementează de prezentul Regulament.
În scopul aprecierii mostrelor de vin de casă Comitetul organizatoric formează un grup de experţi din domeniul vinificației denumit comisie de degustare.

Comitetul organizatoric și juriul de degustare este alcătuit din specialişti din domeniul vinificaţiei, oameni de afaceri, reprezentanţi ai Camerei de Comerţ şi Industrie a RM, ai altor organizaţii obşteşti.
Componenţa nominală a Comitetului organizatoric se aprobă de Biroul executiv al Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova. Informaţia cu privire la componenţa comitetului organizatoric este publicată pe pagina WEB a CCI a RM şi în mass-media.
Funcţiile comitetului organizatoric:
• familiarizează participanţii cu condiţiile de participare la concurs;
• desemnează componenţa comisiei de degustare ;
• colectează mostre de la participanţi;
• organizează degustarea;
• determină învingătorii concursului,
• organizează Festivalul vinului artizanal, tradiţiilor gastronomice şi meşteşugurilor populare „Polobocul de aur”
Filialele Camerei de Comerţ şi Industrie creează comitete organizatorice a concursului în localităţile din Republica Moldova, în care activează. Activitatea acestora, de asemenea, este reglementată de prezentul Regulament.

3. PARTICIPANŢII LA CONCURS
Participanţi la concurs pot fi persoane fizice din Republica Moldova care produc vin de casă.
Participarea la concurs este benevolă.
Probele de vin prezentate la concurs trebuie să întrunească următoarele condiţii :
– să fie seci, fără adaos de alcool şi zahăr (cu excepția vinurilor de desert) ;
– să fie limpezi ;
– să nu aibă defecte de aromă şi gust ;
– să nu prezinte degajări de CO2 ;
Prezentarea probelor se realizează în sticle curate şi etichetate. Nu se admite prezentarea probelor în recipiente din plastic.
Pe eticheta se indică informația despre producător și vin conform modelului tipizat.

4. NOMINALIZĂRILE CONCURSULUI
1. Vin tânăr din soiuri tehnice din specia Vitis vinifera
a) cel mai bun vin alb
b) cel mai bun vin roşu
c) cel mai bun vin rose
2. Vin tânăr din soiuri hibride şi din specia Vitis labrusca
a) cel mai bun vin alb
b) cel mai bun vin roşu
3. Vin de casă păstrate mai mult de un an
a) cel mai bun vin alb
b) cel mai bun vin roşu
4. Vinuri de desert
a) cel mai bun vin alb
b) cel mai bun vin roşu
5. Vin din soiuri autohtone
a) cel mai bun vin alb
b) cel mai bun vin roşu

5. ETAPELE CONCURSULUI
Concursul se desfăşoară în două etape:
I-a etapă – februarie-martie 2016 – determinarea învingătorilor concursului în localităţile din Republică.
Acţiune, efectuată de comitetele organizatorice din filialele CCI a RM, cu prezentarea ulterioară a materialelor şi mostrelor către comitetul organizatoric al CCI a RM.
a II-a etapă – aprilie 2016 – determinarea învingătorilor concursului republican.
Acţiune, efectuată de comitetul organizatoric al Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

6. ORDINEA DE DEPUNERE A CERERILOR ŞI PREZENTARE A PROBELOR
Persoanele fizice, care doresc să participe la concurs, depun o cerere de formă tipizată.
Cererile de participare la concurs se primesc de comitetele organizatorice ale filialelor
Camerei de Comerţ şi Industrie şi al Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 151, telefon: 23-84-10, 21-07-25).
În cerere se indică nominalizarea şi categoria, la care va participa vinul, concomitent se prezintă câte 2 sticle (0,7l) de fiecare vin.
Comitetele organizatorice din filiale până pe data de 18 martie 2016 vor prezenta la Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova procesele verbale ale şedinţelor comitetelor organizatorice cu informaţia referitor la învingătorii I etape a concursului şi mostrele pentru participare la etapa a II-a – câte 2 sticle (0,7l), Direcţiei Târguri şi Expoziţii a CCI a RM, tel. 23-84-10, 21-07-25.

7. ORGANIZAREA ŞI PETRECEREA DEGUSTAŢIEI.
Comisiile de degustare se formează dintr-un număr impar de degustători, din cel puţin 3 membri. În componenţa comisiei de degustare trebuie să fie incluşi experţi vinificatori, reprezentanţi ai Camerei de Comerţ şi Industrie şi ai secţiilor agricole raionale, sommelieri, consumatori, etc. Fiecare comisie de degustare desemnează preşedintele şi secretarul comisiei, care sunt responsabili de desfăşurarea corectă a degustării.
Aprecierea se efectuează conform sistemului de 10 puncte, fiind respectată anonimitatea producătorului.

8. SURSELE DE FINANȚARE
Pentru finanţarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a concursului şi premierea învingătorilor se constituie un fond din cotizaţiile organizatorilor, partenerilor şi sponsorilor.

9. PREMIEREA PARTICIPANŢILOR LA CONCURS
În baza deciziei Comisiei de degustare și ulterior a Comitetului organizatoric se desemnează învingătorii concursului.
Învingătorii I etape sunt stabiliţi şi premiaţi cu cadouri de preţ de către comitetele organizatorice ale filialelor Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.
Trofeul principal al concursului este Premiul Mare “Polobocul de aur”, care se decernează numai învingătorului etapei a II-a la fiecare nominalizare.
Comitetul organizatoric mai stabileşte şi premii speciale pentru unii participanţi.
Premierea învingătorilor are loc într-o atmosferă solemnă în cadrul Festivalul vinului artizanal, tradiţiilor gastronomice şi meşteşugurilor populare „Polobocul de aur”, organizat de Camera de Comerț și Industrie a RM anual, în a doua sîmbătă după Sfintele Sărbători de Paști.

Distribuie acest articol: