Programul “Orizont 2020”

Foto H2020Programul “Orizont 2020” reunește toate programele de finanțare exitente ale Uniunii Europene în materie de cercetare și inovare. Programul-cadru european pentru cercetare şi inovare „Orizont 2020″ dispune de un buget de 80 de miliarde de euro şi urmăreşte în mod sistematic finanţarea proiectelor capabile să ducă la îndeplinirea obiectivelor tehnice, ştiinţifice, educaţionale şi sociale asumate de statele membre prin intermediul Strategiei „Europa 2020″.

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la creșterea inteligentă prin creșterea eficienței investițiilor în inovare și prin contribuția la o conectare mai eficientă a legăturilor de-a lungul lanțului de inovare.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • gestionarea eficientă a relației dintre IMM-uri (beneficiar al Instrumentului pentru IMM-uri) și consultant, în scopul creșterii numărului de proiecte finanțate în cadrul programului “Orizon 2020”;
  • dezvoltarea capacităților regionale de gestionare a inovării în domeniul IMM-urilor: realizarea unei analize privind gestionarea inovației, elaborarea unui plan de acțiuni adaptat pentru creșterea eficacității și eficienței sistemului de gestionare a inovației și punerea în aplicare a acțiunilor.

Serviciile oferite în cadrul Proiectului Orizont 2020:

Pas 1: Evaluare on-line.

Pas 2: Întocmirea Raportului IMP³rove personalizat.

Pas 3: Conseliere.

Camera de Comerț și Industrie a RM are rolul de a asista și consilia IMM-urile în evaluarea nevoilor și dezvoltarea strategiilor de creștere durabilă. IMM-urile pot beneficia de expertiza CCI a RM în identificarea partenerilor pentru dezvoltarea ideilor și proiectelor lor inovatoare.

CCI a RM prin intermediul programului Orizont 2020 oferă un pachet de servicii de la 7 până la 10 zile, care includ o evaluare a capacității de gestionare a inovării, o analiză privind gestionarea inovației și furnizarea de servicii pentru remedierea lacunelor recunoscute. Evaluarea este bazată pe metodologiile IMP3rove.

IMP³rove – Academia Europeană de Management al Inovării oferă servicii de suport pentru managementul inovațiilor la scară globală. IMP³rove are o abordare holistică în evaluarea capacităților și performanțelor în managementul inovării ca factori cheie pentru competitivitate. Pe baza instrumentelor internaționale de evaluare a standardelor internaționale și a celei mai mari baze de date de benchmarking din lume cu privire la managementul inovației, companiile își pot compara capacitățile și performanțele în materie de management al inovației cu scorurile medii ale mii de concurenți direcți sau indirecți.

Organizații partenere în Republica Moldova:

Persoană responsabilă,  în cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova:

Rodica Dimitriu – Manager de parteneriate tehnologice în cadrul H2020.

Telefon: +373 22 22 13 91, e-mail: [email protected]

 

Distribuie acest articol: