PROIECTUL ENTERPRISE EUROPE NETWORK

logo-eenReţeaua Întreprinderilor Europene (EEN) este cea mai mare reţea de suport a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-urilor) din întreaga lume, cu peste 3000 de experţi şi aproape 600 de organizaţii membre din peste 60 de state.

Reţeaua a fost lansată în anul 2008 la iniţiativa Comisiei Europene şi s-a extins treptat dincolo de graniţele sale pe teritorii din Asia, Africa şi America, fiind reprezentată de organizaţii de suport în afaceri, camere de comerţ şi industrie, instituţii de cercetare, parcuri şi reţele tehnologice, clustere şi universităţi.

Reţeaua EEN în Republica Moldova şi-a început activitatea încă în anul 2011, iar din anul 2015 funcţionează în cadrul Programului Uniunii Europene, COSME.

Reţeaua Europeană a Întreprinderilor în Republica Moldova include următorii parteneri:

Servicii oferite în cadrul Enterprise Europe Network

Servicii de informare şi consultanţă – consultanţă privind legislaţia europeană, standarde şi drepturi de proprietate (IPR); informaţii şi sfaturi practice despre reglementările şi oportunităţile pieţei europene a bunurilor şi serviciilor, inclusiv despre sistemele de impozitare şi alte taxe valabile la export. Acces la cadrul legislativ european şi posibilitatea de a contribui la formarea şi îmbunătăţirea politicilor UE pentru IMM-uri prin transmiterea punctului de vedere în cadrul consultărilor publice europene.

Oportunităţi de cooperare în afaceri – acces spre noi pieţe şi internaţionalizare; asistenţă pentru identificarea partenerilor de afaceri şi a tehnologiilor necesare în procesul de internaţionalizare; organizarea de evenimente de brokeraj, misiuni economice, conferinţe şi ateliere de lucru; realizarea profilului companiei Dvs. şi publicarea în baza de date EEN – Reţeaua gestionează cea mai mare bază de date cu oportunităţi de afaceri din Europa prin intermediul căreia companiile pot stabili parteneriate internaţionale.

Servicii de inovare şi transfer tehnologic – consilierea IMM-urilor inovatoare pentru a avea acces la finanţare pentru Cercetare şi Inovare (de exemplu Orizont 2020, Instrumentul pentru IMM-uri); asistenţă în identificarea tehnologiei potrivite pentru îmbunătăţirea inovaţiei; informaţii despre politicile şi programele de inovare, cercetare şi dezvoltare tehnologică; sprijinirea creării de sinergii cu alţi actori în domeniul cercetării.

Principalul obiectiv al Centrului EEN în Republica Moldova este de a oferi servicii complexe pentru susţinerea inovaţiilor şi promovarea relaţiilor comercial-economice externe în cadrul comunităţii de afaceri din ţară.

Obiective specifice

 • Sporirea competitivităţii şi capacităţii de inovare a IMM-urilor;
 • susţinerea internaţionalizării şi transferului tehnologic în cadrul întreprinderilor;
 • iniţierea şi formarea parteneriatelor de afaceri şi tehnologice durabile între companiile din Republica Moldova şi cele din Uniunea Europeană;
 • promovarea cercetărilor şi spiritului inovator în cadrul întreprinderilor;
 • promovarea spiritului antreprenorial în cadrul organizaţiilor de cercetare, inovare şi transfer tehnologic.

Serviciile organizaţiilor- partener EEN în Republica Moldova

 • servicii de informare, cooperare în afaceri şi colaborare internaţională;
 • oferirea informaţiei referitor la funcţionarea şi oportunităţile de afaceri şi tehnologice ale pieţei europene de bunuri şi servicii, informaţii şi consultanţă privind reglementările şi standardele UE;
 • promovarea iniţiativelor, politicilor şi programelor UE relevante pentru întreprinderile mici şi mijlocii, susţinere IMM în procesul de aplicare la asemenea programe;
 • oferirea asistenţei IMM în vederea identificării partenerilor de afaceri prin inserarea şi diseminarea profilurilor comerciale, tehnologice, de cercetare în baza de date a oportunităţilor de parteneriat administrată de reţeaua EEN.
 • oferirea informaţiei referitor la iniţiativele legislative, politicile inovaţionale şi alte reglementări UE pertinente pentru sectorul privat şi mediul academic din Republica Moldova, colectarea opiniilor şi transmiterea evaluărilor către Comisia Europeană
 • organizarea şi participarea la evenimentele organizate/co-organizate de partenerii reţelei la nivel European, regional sau local (conferinţe, prezentări, misiuni sectoriale ale companiilor, participări şi vizite la expoziţii, vizite de studiu, sesiuni de întrevederi de afaceri bilaterale (evenimente B2B, evenimente de brokeraj, networking, etc.);
 • participarea la seminarele tematice, instruiri şi formări profesionale organizate centralizat de EASME sau membrii reţelei pentru formarea şi consolidarea capacităţilor partenerilor reţelei sau membrilor/clienţilor acestora;
 • sporirea nivelului de informare a IMM referitor la posibilităţile de participare la Programul Comunitar pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică – Horizon 2020 şi COSME;
 • servicii de consultanţă pentru IMM în vederea identificării necesităţilor de cercetare şi dezvoltare tehnologică şi dezvoltării unor strategii eficiente de internaţionalizare;

Persoanele responsabile de proiectul EEN – Business-INN-Moldova în cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova:

 • Mihai Bîlba – coordonator de proiect

Tel.: +373 22 235332, e-mail: [email protected], [email protected]

 • Ludmila Botoşan – manager parteneriate internaţionale

Tel.: +373 22 221391, e-mail: [email protected]

 • Inga Leontean – manager evenimente

Tel.: +373 22 222626, e-mail: [email protected]

Informaţii suplimentare şi evenimentele organizate în cadrul proiectului EEN – Business-INN-Moldova găsiți pe pagina-web een.md

Distribuie acest articol: