Sesiune de informare privind achizițiile publice conform regulilor UE

Peste 25 de reprezentanți ai companiilor de construcție în domeniul AAC și EE în clădirile publice au participat la o sesiune de informare on-line privind achizițiile publice conform regulilor Uniunii Europene.

Pe 09 octombrie 2020, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM), în calitate de partener al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), a organizat sesiunea de informare on-line cu tematica „Procedurile de achiziții publice conform regulilor Uniunii Europene (Regulamentul adaptat PRAG UE)”.

În deschiderea evenimentului, vicepreședintele CCI a RM, Bîlba Mihai, a menționat: „Sesiunea de astăzi are scopul de a pregăti și furniza măsuri de formare pentru sectorul privat pentru a se familiariza cu reglementările privind achizițiile publice pentru lucrările publice bazate pe PraG, elaborate în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, pentru a ști cum să elaboreze și să prezinte documente, oferte mai bune, furnizarea de orientări de achiziții pentru potențialii ofertanți”.

Victor Bufteac, consultant național Unitatea de Implementare a Proiectelor din cadrul proiectului GIZ/MSPL, a vorbit despre cooperarea cu CCI, dar și despre interesul participanților de a se informa privind proiectele de eficiență energetică, aprovizionare cu apă și canalizare cu finanțare externă.

În cadrul sesiunii de informare, expertul din România, Carmen Dăscălescu, a abordat subiecte precum: procedurile de atribuire a contractelor, criterii de excludere, penalitățile administrative, criterii de selecție și atribuire a contractelor, anularea procedurilor de achiziții publice, căile de atac, clauzele deontologice, contractele de lucrări (tipurile, etapele, oferta). De asemenea, au fost examinate provocările frecvente care le întâmpină ofertanții/operatorii economici în procesul de elaborare și depunere a dosarelor de licitație.

De notat că CCI asigură companiilor interesate serviciul de HelpDesk – serviciu de consultanță cu participarea experților internațional și local, care are menirea de a stabili o conexiune cu potențialii ofertanți pentru a le acorda consultație la pregătirea dosarelor pentru licitațiile lansate.

Informația despre licitațiile internaționale privind executarea lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice și a lucrărilor de construcție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare poate fi accesată pe pagina on-line a CCI https://chamber.md/sectiune/anunturi-licitatie/, precum și pe paginile oficiale ale Agențiilor de Dezvoltare Regională Sud, Centru, Nord.

Notă: Activitatea este organizată cu suportul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și sprijinită financiar de Uniunea Europeană.

Distribuie acest articol: